Nawigacja


API

SEO-Leniviec ma możliwość współpracy przez pseudo-API z innym oprogramowaniem. Pseudo-API SEO-Lenivca, to możliwość wyeksportowania wielu "czynności" programu do przyjaznego pliku XML. Jest też możliwość działania w drugą stronę - SEO-Leniviec uruchomiony z określonymi parametrami wykona dane czynności.
API dostępne jest od SEO-Lenivca w wersji 2.0.

Jak wykorzystać i kto może skorzystać z API

Zapraszamy do korzystania z API programu SEO-Leniviec wszystkich Programistów i Producentów oprogramowania związanego z SEO i artykułami - to nic nie kosztuje. Dlaczego warto? Ponieważ obsługa XMLa, czy parametrów jest bardzo prosta, a SEO-Leniviec oferuje bogate możliwości tworzenia, sprawdzania itd tekstu. Jeżeli korzystasz z naszego API - napisz do nas - napiszemy o tym na naszej stronie.XML API:Instrukcja techniczna

Pliki zapisywane są z rozszerzeniem .xml i są zapisane w UTF-8 bez BOM. Są pełnymi, poprawnymi dokumentami XML. Artybuty i treść elementów są zabezpieczone i znaki HTML są zamienione na encje HTML (np. > = &gt;, < = &lt; itp).
Poniżej są opisane struktury poszczególnych plików wynikowych i instrukcje, aby je otrzymać ("nazwa pola" to ścieżka to elementu, bądź atrybutu, należy odczytać jego połozenie z przykładowych zawartości):

Zapis aktualnego tekstu i stanu pracy

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania widoku pracy, którą aktualnie wykonuje, wraz z projektem artykułu oraz wygenerowanym podglądem.
W tym celu Użytkownik powinien wybrać z menu Plik pozycję Eksportuj dla innych programów (XML API)..., wybrać ścieżkę zapisu - komunikat powiadomi o tym, że plik jest gotowy.
Struktura pliku:
Plik zawiera element główny: SEOLeniviec_XML_API_Export. Ten zawiera podelementy: details, project i articletxt.
<SEOLeniviec_XML_API_Export source="workexport">
 <details window-left="485" window-top="53" window-width="860" window-height="626"
 editor-width="628" editor-height="332" save-time="2011-02-16 20:01:29" selection=""
 count_status="W wygenerowanym tekście: znaków: 26; słów: 5; zdań: 1; linii: 1"/>
  <project count="62">A oto {przykładowy tekst|przykładowe {wyrazy|słowa|zdanie}} :)</project>
  <articletxt count="26">A oto przykładowy tekst :)</articletxt>
</SEOLeniviec_XML_API_Export>

Pobierz przykładowy plik

Opis pól:
Nazwa pola Zawartość Zawsze istnieje?
/source Zawsze "workexport" Tak
/details/window-left Pozycja głównego okna SEO-Lenivca od lewej krawędzi Tak
/details/window-top Pozycja głównego okna SEO-Lenivca od górnej krawędzi Tak
/details/window-width Szerokość głównego okna SEO-Lenivca Tak
/details/window-height Wysokość głównego okna SEO-Lenivca Tak
/details/editor-width Szerokość pola do edycji tekstu projektu źródłowego Tak
/details/editor-height Wysokość pola do edycji tekstu projektu źródłowego Tak
/details/save-time Sformatowana data i godzina zapisu tych informacji Tak
/details/selection Aktualnie zaznaczony w edytorze projektu artykułu tekst Nie
/details/count_status Zawartość lewego-dolnego rogu - zazwyczaj zawiera ilość znaków w wygenerowanym lub edytowanym tekście Nie
/project/count Ilość znaków w projekcie tekstu Tak
/project/ Treść projektu artykułu Nie
/articletxt/count Ilość znaków w wygenerowanym tekście Tak
/articletxt/ Treść wygenerowanego artykułu Nie


Masowe generowanie artykułów

Użytkownik podczas masowego generowania artykułów powinien wybrać w polu Metoda zapisu opcję Wyeksportuj do XML API (dla innych programów).
Po gotowym generowaniu w wybranym przez Użytkownika folderze pojawi się plik XML - gotowy do użycia w Twoim programie.
Struktura pliku:
Plik zawiera element główny: SEOLeniviec_XML_API_Export. Ten zawiera podelementy: settings (zawierający podelement project) oraz articles_txt. Articles_txt zawiera jeden lub więcej podelementów article.
<SEOLeniviec_XML_API_Export source="massgen">
 <settings savetype="xmlapi" dir="C:\Users\Ami6669\Desktop\" count="25" adv-threads="4" adv-minuniq="5">
  <project>Treść projektu</project>
 </settings>
 <articles_txt>
    <article uniq="0" date="2011-02-15 15:02:43">
	Treść wygenerowanego artykułu 1
	</article>
	<article uniq="34.930049372385" date="2011-02-15 15:02:44">
	Treść innego, wygenerowanego artykułu dwa
	</article>
	(...)
 </articles_txt>
</SEOLeniviec_XML_API_Export>

Pobierz przykładowy plik

Opis pól:
Nazwa pola Zawartość Zawsze istnieje?
/source Zawsze "massgen" Tak
settings/savetype Zawsze "xmlapi" Tak
settings/dir Scieżka, gdzie zapisano plik Tak
settings/count Ilość artykułów zleconych do wygenerowania Tak
settings/adv-threads Ile wątków brało udział przy tworzeniu artykułów Nie
settings/adv-minuniq Minimalny próg unikalności w %, jaki wybrał Użytkownik Nie
settings/project/ Projekt tekstu, z którego generowano Tak
settings/articles_txt/article/uniq Unikalność względem poprzedniego tekstu w tym wątku. Jeżeli Użytkownik nie wybrał progu minimalności, to zawsze zawiera 0 Nie
settings/articles_txt/article/date Sformatowana data i czas zapisu konkretnego artykułu Tak
settings/articles_txt/article/ Treść wygenerowanego artykułu. Tak


Eksport Biblioteki własnych zapisanych artykułów

Użytkownik może wyeksportować pojedyńczy artykuł, bądź całą kategorię artykułów z Biblioteki własnych zapisanych artykułów (zarówno z lokalnej, jak i z zewnętrznej w sieci Groupwork).
Kiedy Użytkownik otworzy Bibliotekę: aby wyeksportować jeden artykuł Użytkownik powinien zaznaczyć go po lewej, aby wyeksportować wszystkie artykuły w jednej kategorii - powinien zaznaczyć tą kategorię. Następnie Użytkownik powinien kliknąć niżej przycisk Wyeksportuj do XML API - po wybraniu miejsca docelowego zapisu zostaną wyeksportowane odpowiednie artykuły i potwierdzi to komunikat - plik jest gotowy do użycia w Twoim programie.
Struktura pliku:
Plik zawiera element główny: SEOLeniviec_XML_API_Export. Ten zawiera podelementy: settings oraz articles. Articles zawiera jeden lub więcej podelementów article. Article zawiera podelementy: preview oraz project.
<SEOLeniviec_XML_API_Export source="biblexport">
 <settings count="998" exporttype="wholecategoryexport"/>
 <articles>
  <article time="16.02.2011 10:00:00" title="&quot;Przykładowy&quot; artykułu">
   <preview>Pogląd artykułu</preview>
   <project>{Podgląd|Wgląd} {artykułu|tekstu}.</project>
  </article>
  <article time="16.02.2011 10:01:00" title="Artykuł 2">
   <preview>Pogląd artykułu 2</preview>
   <project>{Podgląd|Projekt} {artykułu|tekstu} 2.</project>
  </article>
  (...)
 </articles>
</SEOLeniviec_XML_API_Export>

Pobierz przykładowy plik

Opis pól:
Nazwa pola Zawartość Zawsze istnieje?
/source Zawsze "biblexport" Tak
/settings/count Ilość wyeksportowanych artykułów Tak
/settings/exporttype "wholecategoryexport" - jeżeli wyeksportowano kategorię; "oneartexport" - jeżeli wyeksportowano jeden artykuł Tak
/articles/article/time Sformatowana data dodania artykułu do Biblioteki lub inna informacja Nie
/articles/article/title Tytuł/nazwa artykułu Tak
/articles/article/preview/ Jeżeli projekt ma poniżej 2048 znaków, to znajduje się tutaj przykładowo wygenerowany tekst z projektu artykułu. Jeżeli projekt ma 2048 lub więcej znaków to pojawi się tutaj przykładowo wygenerowany tekst z pierwszych 2047 znaków projektu i "..." Nie
/articles/article/project/ Projekt artykułu Tak


API - uruchomienie SEO-Lenivca z parametrami


Ścieżka do programu

Ścieżkę do programu SEO-Leniviec można odczytać z rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\SEOLeniviec\path - do ściezki należy dołączyć nazwę pliku wykonywalnego programu - SEOLeniviec.exe .

Parametry

Oto lista parametrów, z jakimi można uruchomić SEO-Lenivca, aby wykonał konkretne czynności:
Czynność Plik parametry
Otworzenie artykułu do edycji SEOLeniviec.exe NazwaPliku
Otworzenie artykułu do edycji i automatyczny zapis po zakończeniu edycji (od wersji 2.1) SEOLeniviec.exe NazwaPliku -s
Wygenerowanie i zapisanie artykułu SEOLeniviec.exe -g NazwaPliku
Wygenerowanie i wydrukowanie artykułu SEOLeniviec.exe -p NazwaPliku
Wygenerowanie i sprawdzenie artykułu w wyszukiwarkach SEOLeniviec.exe -c NazwaPliku
Masowe generowanie artykułów SEOLeniviec.exe -m NazwaPliku
Policzenie kombinacji SEOLeniviec.exe -o NazwaPliku
Wygenerowanie i podgląd w przeglądarce HTML artykułu SEOLeniviec.exe -r NazwaPliku

TextWriting.net

Obecnie możliwość zakupu SEO-Lenivca została zawieszona ze względu na pojawienie się następcy SEO-Lenivca - zapraszamy na stronę TextWriting.net - zaawansowanego, lecz prostego wielojęzykowego edytora tekstu on-line stworzonego dla Copywriterów i Specjalistów SEO. Jest to o wiele bardziej zaawansowana wersja SEO-Lenivca. Co nowego? Zbudowany od nowa, działający w chmurze, potrafi sam generować artykuły, działa nie tylko dla polskiego, ale i w innych jezykach... możliwości jest sporo - sprawdź teraz!


Potwierdzona jakość

Jakość i przydatność SEO-Lenivca potwierdzają liczne opinie Użytkowników - SEO-Copyrighterów stosujących go podczas swojej pracy, jak i przyznany nam certyfikat Kompatybilny z systemem operacyjnym Windows® 7 od firmy MicrosoftWindows is a trademark of the Microsoft group of companies. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft.

Wymagania | Licencja i regulamin | Lista zmian (changelog) | API (programis.) | Kontakt