Nawigacja


Regulamin sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest licencja na korzystanie z oprogramowania SEO-Leniviec w wersji, w której został zakupiony dożywotnio na mocy licencji programu. Przedmiotem sprzedaży może być także wersja CD oprogramowani i inne dodatki do oprogramowania, wyszczególnione w formularzu zamówień.
Zgodnie z Polskim prawem masz prawo zwrócić część materialną, jeżeli była uszkodzona (np. uszkodzona płyta CD), jednak nie masz prawa zwrotu samego oprogramowania, dlatego prosimy o rozważne zakupy.
Wszelkie informacje o sposobie wysyłki, czy innych kwestiach sprzedaży znajdują się w formularzu zamówienia.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Licencja programu

Oto podgląd licencji programu (nie można traktować tego podglądu jako faktycznej licencji - licencja może ulegać zmianom i akceptujesz tą, którą widzisz podczas instalacji):

LICENCJA --------------- Jakub Król (The First Path Technologies) orzeka, że wydaje Tobie na wyłączność tę licencję na oprogramowanie SEO Leniviec (Oprogramowanie). Licencja ta stosuje się zarówno do wersji Demo, jak i Wersji Pełnej. Dopóki nie uiścisz opłaty rejestracyjnej i nie zarejestrujesz programu, pozostaje on w wersji Demo. Po uiszczeniu opłaty i rejestracji to oprogramowanie będzie w Wersji Pełnej. Masz prawo do: - Korzystania z Oprogramowania na pojedynczym komputerze; - Korzystania z Oprogramowania na drugim komputerze, jeżeli właścicielem obu komputerów jest ta sama osoba, na którą zostało zarejestrowane oprogramowanie oraz pod warunkiem, że oba te komputery nie są uruchomione jednocześnie; - Wykonanie kopii zapasowej Oprogramowania dla celów archiwalnych, pod warunkiem, że kopia zawiera wszelkie informacje o prawach własności intelektualnej oryginalnego Oprogramowania; - Wykonywania kopii wersji Demo i jej rozpowszechniania; - W przypadku posiadania Wersji Pełnej do używania Oprogramowania w celach komercyjnych; - W przypadku posiadania Wersji Pełnej do bezpłatnej pomocy technicznej, która zostanie Tobie udzielona w najlepszy możliwy sposób; - Korzystania z opcji, jakie dostępne są w Twojej wersji oprogramowania; - W przypadku posiadania wersji Demo do zakupu Wersji Pełnej, w przypadku posiadania Wersji Pełnej do zakupu większej ilości Wersji Pełnej na inne stanowiska. Zabronione jest: - Zezwalać innym osobom na korzystanie z Oprogramowania, chyba że pod warunkami wymienionymi powyżej; - Modyfikować, tłumaczyć, poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować (poza prawem właściwym zezwalającym na takie działania); - Tworzenie dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania; - Kopiowanie Oprogramowania (z wyjątkiem przypadków określonych wyżej); - Najmem, dzierżawa, przekazanie lub w inny sposób przenoszenie praw do Oprogramowania; - W przypadku posiadania Wersji Demo używanie Oprogramowania w celach komercyjnych; - Używania Oprogramowanie do łamania prawa lub netykiety; - Wszelkiej próby ominięcia, złamania, usunięcia lub w inny sposób pominięcia zabezpieczeń Oprogramowania, - Usunięcie informacji o prawach autorskich lub etykiet Oprogramowania. Warunki zakończenia Licencja wygaśnie automatycznie, jeśli nie zostaną spełnione opisane powyżej ograniczenia. Po wygaśnięciu licencji należy zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. OGRANICZENIE --------------------------------------------- Oprogramowanie dostarczane jest na zasadzie "JAKIE JEST", bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między m. in. gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Całe ryzyko co do jakości i wydajności oprogramowania jest ponoszone przez Ciebie. Jeśli Oprogramowanie okaże się wadliwe, The First Path Technologies nie przyjmuje na siebie całości kosztów wszelkich usług i napraw. THE FIRST PATH TECHNOLOGIES NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU W TYM OGRANICZENIA, STRATY MORALNE, PRZERWY W PRACY, AWARIE KOMPUTERA LUB INNYCH AWARII LUB WSZYSTKIE INNE STRATY HANDLOWE LUB INNE STRATY. Tytuł prawny, prawa własności (prawa autorskie) i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania pozostają w The First Path Technologies - Jakub Król, wszelkie prawa zarejestrowane i zastrzeżone od 2010 roku dla Jakuba Króla, NIP: 633-219-44-40. Oprogramowanie jest chronione przez międzynarodowe traktaty praw autorskich, wszelkie nieautoryzowane próby redystrybucji, bądź złamania zabezpieczeń tego Oprogramowanie może skutkować sankcjami cywilno-prawnymi w całej surowości prawa. INNI AUTORZY I WYKORZYSTANE PRACE --------------------------------------------- Części tej pracy są bazowane na pracy innych osób, m. in.: - Oprogramowanie wykorzystuje następujące silniki renderowania i zawiera je w sobie: Trident, Microsoftu; WebKit, Google; Gecko, Mozilla - Bazy danych thesaurus pochodzą z projektu OpenOffice`a, którym jest otwarty portal z synonimami - Oprogramowanie korzysta z wyników badań projektu Open SSL (win32 bin dlls oraz wygenerowane certyfikaty) - Baza danych PL gramatyki pochodzi częściowo z Morfeusza, struktura i układ tej bazy danych wzorowany jest na programie Synonimek - Słowniki spellcheck pochodzą m. in. ze SJP - Oprogramowanie może także korzystać z innych części lub składników, niewymienionych tutaj.

TextWriting.net

Obecnie możliwość zakupu SEO-Lenivca została zawieszona ze względu na pojawienie się następcy SEO-Lenivca - zapraszamy na stronę TextWriting.net - zaawansowanego, lecz prostego wielojęzykowego edytora tekstu on-line stworzonego dla Copywriterów i Specjalistów SEO. Jest to o wiele bardziej zaawansowana wersja SEO-Lenivca. Co nowego? Zbudowany od nowa, działający w chmurze, potrafi sam generować artykuły, działa nie tylko dla polskiego, ale i w innych jezykach... możliwości jest sporo - sprawdź teraz!


Potwierdzona jakość

Jakość i przydatność SEO-Lenivca potwierdzają liczne opinie Użytkowników - SEO-Copyrighterów stosujących go podczas swojej pracy, jak i przyznany nam certyfikat Kompatybilny z systemem operacyjnym Windows® 7 od firmy MicrosoftWindows is a trademark of the Microsoft group of companies. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft.

Wymagania | Licencja i regulamin | Lista zmian (changelog) | API (programis.) | Kontakt