Nawigacja


Lista zmian w poszczególnych wersjach programu (changelog)

Oto pełna lista zmian i nowości wprowadzanych w programie oraz na stronie, w poszczególnych wersjach programu (ta lista może być nieaktualna):

2.1.3 - Dodana możliwość automatycznego wymieszania zdań - Możliwość wyłączenia powiadomień (newsów o aktualizacjach i specjalnych ofertach) od TFPT - Poprawiona możliwość wyłączania kolorowania składni - Drobna zmiana kolorów palet kolorów podkreślania składni dla: "domyślne", "jasne, pastelowe" i "ciemne" - Zmniejszona wysokość okienka głównego (dla niższych rozdzielczości w ekranach 16:9) - Poprawione menu górne (układ) - Usunięta możliwość sprawdzania tekstów w wyszukiwarce Yahoo! - ponieważ ta usługa została przez Yahoo! wyłączona - Inne restrykcje czasowe dla sprawdzania tekstu w wyszukiwarce Google - Zaktualizowany słownik synonimów Wersji Pełnej - Poprawione kilka drobnych błędów 2.1.2 - Poprawione błędy zapisywania - Poprawione kilka błędów synonimów (prosimy wejść do Ustawień i wyłączyć tryb dokładnych dopasowań synonimów, jeżeli chcemy ich widzieć więcej) - Poprawione kilka drobnych błędów 2.1 - Naprawione odmalowanie podkreślania składni po zmianie rozmiaru/przesunieciu okna - Możliwość wybrania palety kolorów dla podkreślania składni - dostępne 6 różnych palet - Teraz można całkiem wyłączyć dymki podpowiedzi - Możliwość wyboru, czy program ma zapytać Uzytkownika co zrobić, jeżeli przy masowym generowaniu nie można osiągnąć zadanego progu unikalności * Możliwość zapisu, odrzucenia pojedynczego artykułu, bądź anulowania generowania, jeżelipodczas masowego generowania nie można osiągnąć wymaganego progu unikalności - Opcja automatycznego zapisu po wyjściu z programu * Jeżeli otwiera się plik SEO-Lenivcem na końcu z parametrem -s: SEOLeniviec.exe "ścieżka pliku do edycji" -s to również jest wykonywany autozapis - Podczas zapisywania do Biblioteki własnych artykułów można rozwinąć drzewka kategorii - widać wszystkie zapisane artykuły - klikając na artykuł jego nazwa staje się nazwą dla nowo zapisywanego - Przycisk "Nowy" nie restartuje teraz programu, a czyści wszystkie pola wprowadzania i przygotowuje program do nowej pracy - Program na dole podaje nie tylko min. i max. ilość znaków, ale także ilość znaków w projekcie - Nasz nowy system aktualności został wdrożony do SEO-Lenivca. Oznacza to, że nie będą już Państwo otrzymywali informacji od nas na e-mail, a pojawią się one jedynie w programie, w postaci okienka informacyjnego - Znaczne poprawienie wyszukiwania treści, zwłaszcza polsko-języcznych oraz zawierających znaki specjalne w wyszukiwarce Google. Znacząco wpływa to na wyniki sprawdzania duplicate content w Google - Poprawione ograniczenie ilości dodanych synonimów w automatycznym spinowaniu (nie pojawi się więcej synonimów, niż ograniczono) - Poprawiona opcja "Opuść całkiem słowa oryginalne" w spinowaniu automatycznym - SEO-Leniviec sprawdza teraz, czy w tekście źródłowym nie ma błędów składniowych składni SEO. Jeżeli tak się zdarzy - wyświetli odpowiedni komunikat, który pozwoli na przerwanie generowania - Nowa funkcjonalność: praca w zakładkach (kartach): * Możliwość dodawania, nawigowania, usuwania dowolnie zakładek * Każda zakładka ma tytuł - może to być "Zakładka" lub nazwa otwartego pliku * Każda zakładka to osobna, autonomiczna praca - można dodowlnie w jej obszarze zapisywać/odczytywać oraz pisać/edytować artykuł * Każda zakładka może posiadać własną ikonę - Użytkownik może wybrać ikonę spośród dostępnego zestawu ponad 70 ikon * Wygodny pasek zakładek, w którym można nawigować jak w większości programów z obsługą kart (np. kółeczkiem - zamknięcie; PPM - menu itd) - Naprawiony błąd przez który czasem wyłączało się kolorowania skladni, aż do restartu programu - Cały SEO-Leniviec jest podpisany cyfrowo - Uzupełniony słownik synonimów został zaktualizowany 2.0 - Naprawienie błędu "zawieszania się" porównywarki tekstów - teraz nie powinno się to dziać - Wprowadzenie XML API - Użytkownik może wyeksportować w różnych miejscach informacje/artykuły do XML API, z którego korzystać może inne oprogramowanie dotyczące SEO, artykułów itd. Więcej informacji dla Developerów, Producentów, Programistów pod adresem: http://SEOLeniviec.tk/index.php?api - Możliwość wyłączenia w ustawieniach "znikania zawartości okna" podczas zmiany wielkości/przeciągania okna głównego - Porównywarka tekstów nie zezwala na porównywanie dwóch pustych tekstów - W supporcie wbudowanym w program (F1) wysyłane tickety do supportu nie mają maksymalnej długości 1024 znaków, a 100.000 znaków, dzięki czemu support otrzymuje dokładniejsze dane - Wbudowany support zawiera krótką politykę prywatności - Poprawa działania wbudowanego w program supportu - Szara linia marginesu po prawej przeniesiona z 80-tego znaku na 1024-ty znak (nie widoczne przy pełnym ekranie) - Wprowadzenie formatu plików dla SEO-Lenivca - .len: * Przy zapisie i otwieraniu domyślnym filtrem jest "Pliki dla SEO-Lenivca (*.len)" * Integracja z systemem plików - SEO-Leniviec otwiera pliki .len - Integracja z powłoką - można dodać menu SEO-Lenivca, dla plików .txt, .text, .nfo, .html, .htm, .desc: * Możliwość z widoku pliku otworzenia dokumentu w SEO-Lenivcu * Możliwość z widoku pliku wygenerowania z dokumentu i druku wyniku * Możliwość z widoku pliku wygenerowania z dokumentu i poglądu w przeglądarce HTML wyniku * Możliwość z widoku pliku wygenerowania z dokumentu i sprawdzenia w wyszukiwarkach wyniku * Możliwość z widoku pliku policzenia przyblizonej ilości kombinacji dla dokumentu * Możliwość z widoku pliku generowania masowego z dokumentu * Możliwość z widoku pliku wygenerowania z dokumentu i zapisania go Dla Developerów, Producentów, Programistów pod adresem: http://SEOLeniviec.tk/index.php?api więcej informacji - Poprawiona domyślna ilość wątków dla generowania masowego z procesory*rdzenie, na procesory*rdzenie+2 - Wprowadzenie w generowaniu masowym "global uniq check" - teraz artykuły są jeszcze bardziej różnorodne (wcześniej sprawdzane było podobieństwo w ramach każdego wątku osobno, teraz w ramach wszystkich wątków naraz) - Zwiekszenie różnorodości generowanych masowo artykułów - przy generowaniu masowym odbywa się 30 prób i dopiero po 30 nieudanych próbach osiągnięcia progu minimalnego akceptowany jest artykuł. Dodatkowo wstawiane są losowe przerwy w razie niepowodzenia, co nieznacznie wydłuża czas generowania, a znacznie zwiększa losowość - Drobna refaktoryzacja kodu - Kolejna integracja z powłoką - wystarczy przeciągnąć dowolny plik na edytor i zostanie on wczytany - Wsparcie dla zapamiętywania otwartych/zapisanych plików - teraz otworzenie pliku do edycji sprawi, że zapis będzie go nadpisywał; tak samo w przypadku artykułów z Biblioteki. Dodatkowo, na pasku tytułu aplikacji pojawi się informacja o tym, czy otwarty jest aktualnie plik i gdzie się znajduje - Dodane skróty klawiaturowe Ctrl+O (otwiera projekt) i Ctrl+S (zapisuje projekt) oraz odpowiednie pozycje w menu Plik - Naprawione duplikowanie się artykułów w Bibliotece zapisanych artykułów - Zaktualizowany uzupełniony słownik wyrazów bliskoznacznych - Wprowadzone narzędzie do edytowania słowników synonimów wbudowanych w program oraz własnych - pozwala znaczenie polepszczyć jakość tekstów generowanych automatycznie. Można dodawać, usuwać i edytować zwroty w dowolnych słownikach - Informacja "Twoje synonimy dodane." po dodaniu synonimu własnego usunięta - Poukładane dla przycisku tab ustawienia oraz lekkie przegrupowanie ustawień - Możliwość wyboru pomiędzy dwoma trybami kodu: HTML lub BBCode. Dla HTML pasek formatowania generuje HTML, a dla BBCode pasek formatowania generuje BBCode. Dodatkowo, BBCode wyłącza parsowanie znaczników [ i ] przez SEO-Lenivca, więc są wyświetlane - Synonimy w Bibliotece synonimów są posortowane alfabetycznie - Wprowadzony algorytm GUID Rand, który ma zapewnić jeszcze większą losowość, bazujący na skomplikowanym rozwiązaniu generującym bardzo unikalne kody GUID w Microsoft Windows - Usunięty przycisk "Zwiększ losowość", zamiast tego można w ustawieniach wybrać algorytm losowania spośród: * Pascal random - wbudowany od Pascala generator liczb pseudo-losowych * Algorytm Yarrowa - używany dotychczas, jako "większa losowość" - generator stworzony przez Counterpane w celu zwiększenia losowości (domyślnie wybrany u nowych Użytkowników oraz u tych, którzy mieli włączoną "większą losowość") * GUID Rand - generator korzystający z bardzo skomplikowanego algorytmu generowania kodów GUID w systemie Microsoft Windows oraz autorskiego rozwiązania (o tym punkt wyżej) - Kolejne zwiększenie losowości - poprawa buga zmniejszającego losowość - Automatyczne wykrywanie Linuxa i Wine - jeżeli SEO-Leniviec wykryje, że uruchomiono go w Wine pod Linuksem, to automatycznie zaproponuje zmianę trybu graficznego na dostosowany do tego systemu (już nie trzeba robić tego ręcznie, szukając menu). Nadal może być jednak wymagane wyłączenie nadzorowania okien przez manager Wine. - Nowy przycisk-tryb - "Auto generowanie i kopiowanie". Póki ten przycisk jest wciśnięty artykuły będą generowane automatycznie co sekundę i kopiowane do schowka. Znacznie ułatwia to wklejanie artykułów do innych programów, czy formularzy - Nowy filtr dla zapisywanych plików wynikowych: HTML (*.html) - Nowa opcja pod PPM dla fraz - możliwość zastosowania synonimizowania całej frazy dla całego tekstu - "Podmień w całym tekście". Działanie: np: "To jest tekst, to też tekst.", zaznaczamy "tekst", dajemy dla niego synonimy, np. "napis", "artykuł" i klikamy "Podmień w całym tekście" - otrzymujemy: "To jest {tekst|napis|artykuł}, to też {tekst|napis|artykuł}." - Można ustawić jeszcze większe elementy. Jednocześnie przestajemy wspierać zmianę wielkości elementów, gdyż zmienia ona DPI dla programu - Dodane kilka słów do słownika - Nowy instalator zgodny ze standardami Microsoftu (.msi) - Domyślnie zawijanie wierszy jest włączone - Oficjalnie zmienione adresy SEOLeniviec.tk na SEOLeniviec.pl w programie - Wprowadzone kolorowanie składni SEO ({}) na bieżąco, jeżeli ok. 2 sekund nie jest wpisywany tekst. Funkcjonalność: * Podkreślenie "kodu" - wszystkiego co znajduje się w klamrach {} * Pokazanie maksymalnie 7 stopni zagnieżdżenia wyboru (każdy oznaczony innym kolorem) * Możliwość sprawdzenia, czy nie zrobiło się błędu składniowego * Zaznaczanie fraz bazowych * Możliwość włączenia/wyłączenia w Ustawieniach - Okienko LOGu wyświetli teraz także informacje na temat ładowania programu - Wprowadzony nowy inteligentny silnik optymalizacyjny "VirtualPixelMapping" 1.9 - Wsparcie dla renderowania podglądu HTML w następujące sposoby: * Natywne renderowanie w programie - nie jest używany żaden silnik - sprawdza się dla prostych tekstów * Wyświetlenie podglądu w ulubionej przeglądarce ustawionej w systemie * Renderowanie w silniku Trident (Microsoft® Internet Explorer®) - która dotąd była jedyną możliwością renderowania - domyślne * Renderowanie w silniku WebKit (Chromium - Google™ Chrome) - bez użycia ActiveX itp (przeglądarka nie musi być zainstalowana) * Renderowanie w silniku Gecko (Mozilla, Firefox™) - bez użycia ActiveX itp (przeglądarka nie musi być zainstalowana) - Wsparcie dla drukowania tekstu wynikowego bezpośrednio z lewego menu - Poprawione kilka drobnych błędów - Lepsze przenoszenie "najcięższych okien" - zawartość nie jest wyświetlana podczas przenoszenia i zmiany rozmiaru okna, co eliminuje duże zużycie procesora i pamieci podczas tych operacji oraz pozytywnie wpływa na płynność zmiany interfejsu - Poprawiony link "Kup teraz" w okienku Wersji Demo - Możliwość zmiany nazw kategorii i artykułów w Bibliotece artykułów własnych - Nowe zakładki w Ustawieniach - Naprawione sprawdzanie występowania tekstu w wyszukiwarkach Google i Bing - Zmiana silnika panelu Ustawień: * Ustawienia powinny działać nieco szybciej * Po wyłączeniu skinów wszystko w Ustawieniach powinno być widoczne - Możliwość zmiany tła dymków z synonimami na: jasny (domyślny), ciemny oraz brak (opcja "brak" może znacznie zwiększyć czytelność dymków) - Możliwość wybrania poziomu przezroczystości dymków podpowiedzi (dotychczasowi Użytkownicy powinni pozmieniać te wartości) - Proces wydawania kodów seryjnych został jeszcze bardziej przyspieszony przez wprowadzenie jeszcze wiekszej automatyzacji - Zapamiętywanie stanu okna (zminimalizowane, normalne, zmaksymalizowane) - "Zaawansowane" w "Automatycznej inteligentnej zamianie tekstu w wersję synonimizowaną" (automatycznym spinowaniu), pozwalają: * Wybrać częstotliwość zmiany słów na synonimy * Ograniczyć ilość dodanych syninimów dla słowa do konkretnej liczby * Opuścić oryginalne słowa przy zamianie odpowiednie parametry mogą znacząco podnieść jakość tekstu automatycznie zespinowanego - W Windows 7 Windows Vista animacje minimalizowania/maksymalizowania itp są teraz wyłączone - Poprawione działanie dymków z podpowiedziami - wyświetlają/zmieniają się znacznie szybciej - Algorytm losowania Yarrow działa w automatycznym spinowaniu - Nowa opcja przy masowym generowaniu - ustalenie programu procentowego unikalności, jaki musi przejść tekst, aby został zaakaceptowany przez masowe generowanie - Nowe narzędzie - "porównywarka tekstów", która analizuje unikalność dwóch tekstów i podaje mapę różnic oraz procent różnic - Znacznie zmniejszony limit z minuty na 15 sekund na sprawdzanie unikalności tekstu w Yahoo! - Użytkownicy Wersji Demo muszę teraz odczekać 3x-krotnie dłuższy czas niż Użytkownicy Wersji Pełnej, aby sprawdzić unikalność tekstów w wyszukiwarkach - Jeżeli zaznaczony jest tekst w tekście wynikowym, to możliwe jest sprawdzenie jego unikalności w wyszukiwarkach, zamiast początku tekstu wynikowego (tak jak to było domyslnie) - Możliwość sprawdzania unikalności tekstu poprzez zewnętrzny płatny serwis Copyscape Premium - pełna obsługa - wyświetlany jako czwarta wyszukiwarka, możliwość kontroli wydatków w Ustawieniach - Technologia Groupwork - SEO-Leniviec zmienia się w narzędzie do wspólnej pracy zespołowej! * Serwer SEO-Leniviec Groupwork * Technologia i sieć SEO-Leniviec Groupwork * Usługi: chat i lista Użytkowników, wspólna Biblioteka, wspólne bazy synonimów i słowniki, drukarka na serwerze * Opisy, poradniki * Więcej o SEO-Lenivcu Groupwork na stronie: http://SEOLeniviec.tk/index.php?serwer - Modernizacja strony * Część podstron umieszczone w stopce * Screeny z programu na stronie * Nowa podstrona ze specjalnie przygotowanymi video-tutorialami - Wydanie wersji na płytach CD dla osób, które mają wolniejszy transfer, bądź chcą mieć taki dowód oryginalności oprogramowania - Zmodernizowany system sprzedaży na stronie - Dymki z podpowiedziami można zamykać ręcznie (ikonka X) - Nieskompresowana wersja bilbioteki sqlite3.dll 1.7 RC2 - Automatyczny zapis co ~sekundę pisanego tekstu - przy jakimkolwiek błędzie, czy awarii komputera pojawi się okienko odzyskiwania tekstu - Bardzo dokładne i szybsze liczenie min. i max. długości wygenerowanego tekstu - w locie - Duża refaktoryzacja kodu - Optymalizacja kodu - Naprawione "wystawanie dymków poza ekran" z synonimami - teraz poprawiają swoją pozycję w razie potrzeby - Poprawione kilka literówek - Okno Wersji Demo, jak i AutoBackupu ma swoją ikonę na pasku zadań - Możliwość ręcznej zmiany podziału wielkości między tekst źródłowy, a wygenerowany - Możliwość zwinięcia i rozwinięcia narzędzi po prawej strony - Dla większych rozdzielczości (powyżej 800 x 600 px) automatycznie większe okienko - Pozycja programu, jego wielkość, a także podział wielkości między tekst źródłowy, a wygenerowany oraz pozycja narzędzi po prawej zautomatycznie jest zapisywana i wczytywana - Poprawione wielkie/małe litery dla pojedyńczych liter (przykład: {I|ORAZ} -> {I|Oraz}) - W dymku synonimów powiększona czcionka z synonimami i zmienione parametry wyświetlania, aby była bardziej czytelna - Pokazywanie % parsowania dla tekstów dłuższych niż 1.000 znaków - W ustawieniach możliwość zmiany wielkości elementów interfejsu i tekstu - Dodana lekka półprzeźroczystość dymu z synonimami - Wprowadzana możliwość wyboru silnika renderowania podgladu: Trident (Internet Explorer)/Gecko (Mozilla)/WebKit (Chromium - Google Chrome)/Natywne renderowanie - Zmienione opcje w ustawieniach - Zmiana funkcjonalności okienka Znajdź i zamień - teraz może także tylko znajdywać wraz z podświetlaniem znalezionych słów - Zmiana działania zaznaczania niestandardowych synonimów - wystarczy je zaznaczyć i kliknąć PPM - nie trzeba trzymać klawisza Ctrl - Poprawione działanie niestandardowych fraz - przykład: zaznaczenie "60 minut" i kliknięcie PPM na nie wyświetli synonim "godzina" - Dodane "{}" - które utworzy pustą klamrę z frazą - działa zawsze wstawiając "{fraza}", co ułatwia pisanie zagnieżdżonych fraz, np: "{a {b|c}|d e|f {g|h|i}}" itp. 1.7 RC1 - Naprawiony bug, polegający na zawieszeniu/błędzie aplikacji podczas generowania masowego, z włączoną opcją "Większa losowość" - "Większa losowość" jest zapamiętywania i wczytywana podczas uruchomienia programu - Teraz przy próbie zapisania artykułu do Biblioteki własych artykułów pod istniejącą nazwą nie pojawi się ostrzeżenie, a możliwość nadpisania - daje to możliwość edycji tekstów - Rozpoznawanie małych/wielkich liter zależne od języka systemu - rozwiązuje to następujące problemy: * Jeszcze dokładniejsze wyszukiwanie synonimów * W niekótrych wypadkach po wpisaniu synonimu ręcznie, nie był widoczny na liście - naprawione * Lepsze rozpoznawanie małej/wielkiej litery na początku wyrazu, jak i przy całym wyrazie * Jeszcze dokładniejsze sprawdzanie pisowni - Teraz patche z wersji Demo -> Pełną nie ważą kilkaset MB, a kilka - Nowy element składni: {%Zdanie 1|Zdanie 2|Zdanie 3%} - wyświetli wszystkie 3 zdania, ale w losowej kolejności - pozwala to na mieszanie kolejnością słów, zdań, czy akapitów - Nowy element kreatora kodu - mieszanie kolejności - Automatyczna zamiana części tekstu na inny; przykład: zamiana słów kluczowy na linki, czy zamiana jednego słowa z synonimami w całym tekście - Reorganizacja prawego panelu miejsca pracy - Prawidłowe rozmoznawanie małych/wielkich liter dla {wszystkie} - Możliwość zaznaczania synonimów długich - np. możliwe jest zaznaczenie grupy wyrazów "e-papieros", czy "wypadek drogowy" itp. - można przypisywać manualnie synonimy - Poprawione dodawanie własnych synonimów - Na bieżąco pokazywana na dole informacja o ilości znaków w tekście - próba pokazująca ile jest min., a ile max. znaków, słów, zdań w tekście - Nowy rodzaj dymków - wygodniejsze, ładniejsze i nie wyjeżdżają poza ekran - Poprawiony słownik Wersji Pełnej HTML_CSS - dodane kilkasen znaków Entity - System inteligentnej automatycznej podmiany wszystkich słów w artykule na ich synonimy - Przycisk-opcja, który pozwala na pominięcie oryginalnych słów i generowanie wyłącznie z synonimów - Poprawna obsługa plain text, UTF8 i UTF8 bez BOM przy otwieraniu plików - Po kliknięciu na synonim, znika on z okienka - Pojawienie się okienka ustawień, możliwości: * Dodanie programu do autostartu * Wybranie tekstu początkowego dla okienka tekstu źródłowego: standard; pusty; ostatni; otwórz plik * Poprawienie ilości procesorów i rdzeni * Informacje o procesorze * Wybranie konkretnych słowników i baz, które mają się wczytać * Możliwość wyłączenia animacji lub wyłączenie skinów ogólnie (znaczny wzrost wydajności; znaczna poprawa działania w Wine pod Linuxem) * Możliwość edycji stylu wyświetlania podglądu w przegladarce HTML - Dodany u góry okienka kodu źródłowego prosty, wygodny edytor HTML - Przeorganizowane górne menu - pozycja "Opcje" jest przedostatnia - Powstał changelog - Pomoc techniczna w programie już działa i została usprawniona - Na stronie pojawiają się filmiki i video-tutoriale; powstała także tabelka skrótów klawiszowych: Ctrl+A - zaznacz wszystko Ctrl+C - kopiuj zaznaczenie Ctrl+X - wytnij zaznaczenie Ctrl+V - wklej Ctrl+Z - cofnij Ctrl+Y - powtórz Alt+F4 - zamknij Ctrl+Shift+Enter - generuj tekst Ctrl+B - HTML: Pogrubienie Ctrl+I - HTML: Kursywa Ctrl+U - HTML: Podkreślenie Shift+Enter - BR+Enter F5 - Biblioteka własnych artykułów F6 - Biblioteka synonimów F7 - sprawdzenie słowa w słowniku Ctrl+G - sprawdzenie tekstu w wyszukiwarkach Ctrl+T - podkreślenie wyrazów w tekście źródłowym, dla których nie ma synonimów Ctrl+L - podanie przybliżonej liczby unikalnych kombinacji Ctrl+F - znajdź i zamień Ctrl+Shift+Spacja - masowe generowanie artykułów F1 - pomoc techniczna Ctrl+strzałki - poruszanie się "po słowach" Ctrl+Enter - wyświetlenie okienka syninimów dla słowa za kursorem PPM (prawy przycisk myszy) lub kliknięcie kółeczkiem - otworzenie okienka synonimów dla wyrazu pod myszką Ctrl+PPM (prawy przycisk myszy) - otworzenie okienka synonimów dla zaznaczonej części tekstu (niekoniecznie dla jednego słowa) F12 - ustawienia 1.54 RC3 - Poprawione liczenie ilości kombinacji - Dla zbyt dużej liczby kombinacji podaje powyżej ilu kombinacji jest dostepne - Naprawione "krzaczki" podczas kopiowania - Dodany przycisk do automatycznego skopiowania całej zawartości - zarówno tekstu źródłowego, jak i wynikowego - Poprawione "Automatycznie dobrany synonim" - można anulować, domyślnie wpisane jest zaznaczone słowo i kilka usprawnień - Przy każdej grupie synonimów pojawił się "{wszystkie}", który listuje wszystkie synonimy z danej grupy. Przykład: wpisujemy program, klikamy na niego PPM i wybieramy w pierwszej linijce {wszystkie}, pojawi się: {program|aplikacja|oprogramowanie} wprowadza to kompatybilność z innym oprogramowaniem generującym - Lekko poprawione dodawanie własnych synonimów 1.54 RC2 Pierwsza wersja publiczna.

TextWriting.net

Obecnie możliwość zakupu SEO-Lenivca została zawieszona ze względu na pojawienie się następcy SEO-Lenivca - zapraszamy na stronę TextWriting.net - zaawansowanego, lecz prostego wielojęzykowego edytora tekstu on-line stworzonego dla Copywriterów i Specjalistów SEO. Jest to o wiele bardziej zaawansowana wersja SEO-Lenivca. Co nowego? Zbudowany od nowa, działający w chmurze, potrafi sam generować artykuły, działa nie tylko dla polskiego, ale i w innych jezykach... możliwości jest sporo - sprawdź teraz!


Potwierdzona jakość

Jakość i przydatność SEO-Lenivca potwierdzają liczne opinie Użytkowników - SEO-Copyrighterów stosujących go podczas swojej pracy, jak i przyznany nam certyfikat Kompatybilny z systemem operacyjnym Windows® 7 od firmy MicrosoftWindows is a trademark of the Microsoft group of companies. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft.

Wymagania | Licencja i regulamin | Lista zmian (changelog) | API (programis.) | Kontakt